Toimintavuosiemme aikana olemme nähneet ja kokeneet paljon. Jokainen kokemus on ollut meille arvokas ja vielä tänäkin päivänä pystymme ammentamaan uutta näkemystä omaan toimintaamme. Luonnollisesti olemme kehittyneet  ajan mukana: entiset pelkkään suorittavan työn tekemiseen keskittyvät ajat ovat ohi. Huomioimme toiminnassamme vastuun ympäristöön ja sidosryhmiimme nähden ja toimimme eettisiä arvoja kunnioittaen, tarjoten Asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. 

Kuljetus- ja Kuormausliike Nissinen Oy:n juuret johtavat 1950-luvun alkuun, jolloin Aarne Nissinen aloitti toimintansa ammattiautoilijana. Virallisesti toimialana oli kuorma-autoliikenne, jota täydennettiin vuonna 1977 konevuokrauksella ja -urakoinnilla. Tämä oli merkittävä askel kohti nykymuotoista KKNOy:tä, jonka toiminnassa koneurakoinnin osuus on vuosien saatossa tasaisesti lisääntynyt.

Vuonna 1986 kaupparekisteriin kirjattiin muutos, jolla koneurakointi ja ammattiautoilu eriytettiin Kuljetus- ja Kuormausliike Aarne Nissinen Ky:ksi ja Autoilija Aarne Nissiseksi. Näin jatkettiin vuoteen 1990, jolloin Autoilija Aarne Nissinen fuusioitui Kuljetus – ja Kuormausliike Aarne Nissinen Ky:ön. Samalla Aarnen nuorin poika Timo muuttui vastuunalaiseksi yhtiömieheksi ja sitä kautta toiminnasta vastaavaksi yhdessä Aarnen kanssa. Yhtiön nimeksi tuli Kuljetus- ja Kuormausliike A & T Nissinen Ky. Tässä vaiheessa yrityksessä työskenteli vakituisesti yksi kuljettaja Aarnen ja Timon rinnalla.

Vuonna 1993 Aarne vähensi osuuttaan yhtiön johdossa jatkaen kuitenkin lähes kokopäivätoimisena kuljettajana aina vuoteen 2001. Vuoden 1993 merkittävin muutos oli yrityksen muuttaminen osakeyhtiöksi, jolloin Timosta tuli yhtiön toimitusjohtaja. Timon johdolla yritys on kehittynyt ja kasvanut toimialallaan keskimääräistä suuremmaksi, työllistäen keskimäärin 10 henkilöä sekä tarpeen vaatiessa useita aliurakoitsijoita.

Vuonna 2005 yritys rekisteröi tavaramerkin KKNOy sekä avasi nettisivut, toiminta-alueellaan ensimmäisten joukossa.

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteensa jokaiselle yritykselle. Koemme, että vastataksemme alati muuttuviin tarpeisiin ja muutoksiin on meidän pystyttävä muuttumaan: matala organisaatiohierarkia tarjoaa mahdollisuuden nopeille muutoksille ja joustavalle palvelulle. Toimintamme lähtökohdat ovat palveluissa, joissa laadusta tinkimättä huomioidaan myös ympäristövaikutukset, työturvallisuus sekä vastuu sidosryhmille. Pyrimme toiminnassamme ehdottomaan läpinäkyvyyteen: hoidamme velvoitteemme ja toimimme lainsäädännön mukaisesti, jolloin meidän ei tarvitse piilotella mitään.

Lainsäädännön vaatimusten lisäksi pyrimme jatkuvasti olemaan hieman parempia: perehdytämme työntekijämme sekä alihankkijamme laatuvaatimustemme mukaisesti jokaiseen työhön ja vaadimme vahvaa sitoutumista toimintaperiaatteisiimme. Uskomme, että hyvinvointi alkaa hyvästä vuorovaikutuksesta ja olemmekin pyrkineet luomaan avoimuuden ilmapiirin, jotta jokainen tulee kuulluksi. Käytämme alihankkijoina yrityksiä, jotka ovat hyvämaineisia ja vakavaraisia: näin takaamme toiminnan laadun jokaisessa vaiheessa.

Laatujärjestelmä ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ohjaavat toimintaamme käytännön tasolla. Toimintajärjestelmää on kehitetty jo vuosikymmenen ajan ja ensimmäisen kerran se sai laatusertifikaatin ympäristöjärjestelmän kanssa vuonna 2008.

Mission keskiössä on perheyrittäjyyden mukanaan tuoma yhteisöllisyys ja avoimuus, jonka halutaan ylettyvän koko yhteisön piiriin. Yhteistyö on merkittävässä osassa yrityksemme toimintaa; isojen, näkyvien hankkeiden toteuttaminen yksin on mahdotonta ja luotettavat, rehelliset yhteistyöhankkeet ovat pitkällä tähtäimellä toimintaa ylläpitävä voima.

Visiomme on, että yrityksemme on toimialalla tunnettu vastuullisena ja rehellisenä yrityksenä, joka pystyy hyödyntämään sidosryhmäverkostoaan tehokkaasti, asiakkaiden tarpeet huomioiden. 

Arvomme ovat kiteytettynä neljään pääasiaan:

Yhteistyö – yhdessä toimien luomme uutta ja vahvempaa toimintaa. Jokainen on merkittävä ja tärkeä osa kokonaisuutta. 

Joustavuus – tilanteet muuttuvat nopeallakin aikataululla ja teemme voitavamme, jotta pysymme muutoksen mukana. 

Palveluhenkisyys – toimimme muita kunnioittaen, kuunnellen ja keskustellen. 

Vastuullisuus – Ymmärrämme toiminnastamme koituvat haitat ja riskit. Toimimme näitä riskejä ennaltaehkäisten sekä eettisiä arvoja kunnioittaen.