Vastuullisuus

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteensa jokaiselle yritykselle. Koemme, että vastataksemme alati muuttuviin tarpeisiin ja muutoksiin on meidän pystyttävä muuttumaan: matala organisaatiohierarkia tarjoaa mahdollisuuden nopeille muutoksille ja joustavalle palvelulle. 

Toimintamme lähtökohdat ovat palveluissa, joissa laadusta tinkimättä huomioidaan myös ympäristövaikutukset, työturvallisuus sekä vastuut sidosryhmille. Pyrimme toiminnassamme ehdottomaan läpinäkyvyyteen: hoidamme velvoitteemme ja toimimme lainsäädännön mukaisesti, jolloin meidän ei tarvitse piilotella mitään.

Lainsäädännön vaatimusten lisäksi pyrimme jatkuvasti olemaan hieman parempia: perehdytämme työntekijämme sekä alihankkijamme laatuvaatimustemme mukaisesti jokaiseen työhön ja vaadimme vahvaa sitoutumista toimintaperiaatteisiimme. Uskomme, että hyvinvointi alkaa hyvästä vuorovaikutuksesta ja olemmekin pyrkineet luomaan avoimuuden ilmapiirin, jotta jokainen tulee kuulluksi. Käytämme alihankkijoina kokeneita yrityksiä, jotka ovat hyvämaineisia ja vakavaraisia: näin takaamme toiminnan laadun jokaisessa vaiheessa.

Laatujärjestelmä ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ohjaavat toimintaamme käytännön tasolla.