Visio, missio & arvot

Mission keskiössä on perheyrittäjyyden mukanaan tuoma yhteisöllisyys ja avoimuus, jonka halutaan ylettyvän koko yhteisön piiriin. Yhteistyö on merkittävässä osassa yrityksemme toimintaa; isojen, näkyvien hankkeiden toteuttaminen yksin on mahdotonta ja luotettavat, rehelliset yhteistyöhankkeet ovat pitkällä tähtäimellä toimintaa ylläpitävä voima. 

Visiomme on, että yrityksemme on toimialalla tunnettu vastuullisena ja rehellisenä yrityksenä, joka pystyy hyödyntämään sidosryhmäverkostoaan tehokkaasti, asiakkaiden tarpeet huomioiden. 

Arvomme kiteytettynä kolmeen pääasiaan ovat:

Yhteistyö

Yhdessä toimien luomme uutta ja vahvempaa toimintaa. Jokainen on merkittävä ja tärkeä osa kokonaisuutta. 

Joustavuus

Tilanteet muuttuvat nopeallakin aikataululla ja teemme voitavamme, jotta pysymme muutoksen mukana. 

Palveluhenkisyys

Toimimme muita kunnioittaen, kuunnellen ja keskustellen.